Domov

V krátkosti si Vám dovolujeme predstavit našu spolocnost a jej pôsobenie v oblasti  sprostredkovania dopravy a dopravy ako takej.
Spoločnost QUINTA s.r.o. vznikla v júli 1991 a v roku 1996 sa zacala zoberat sprostredkovaním dopravy pre významne exportujúce a importujúce firmy v SR. Radi Vás presvedcíme o kvalite nami ponúkaných služieb na báze skúsenosti z oblasti a dalej Vám budeme vychádzat

v ústrety pri tvorbe cenových ponúk. Snažíme sa maximálne zjednodušit prácu klienta a vždy ho oboznámit s najvýhodnejšími možnostami zabezpecenia prepravy. Naši obchodní partneri si nás vážia svojou dôverou, ktorú si spolocnost QUINTA v rámci svojho pôsobenia vybudovala. Tieto skúsenosti nás utvrdzujú, že sme sa vydali správnou cestou. Na naplnovaní našich cielov neustále pracujeme, pretože niesme a netužíme byt firmou, ktorá vychádza iba z planých slubov a predsavzatí. Aktivity našej spolocnosti spocívajú v medzinárodnom zasielatelstve do všetkých štátov Európy a Európskej únie.

Spoločnosť QUINTA zabezpečuje prepravy tovarov. Vozidlá našej spoločnosti QUINTA sú vybavené satelitným zariadením, ktoré je výhodné hlavne pri prepravách, kde nie je zarucený signál pre mobilné telefóny. Sme schopní Vám v každej chvíli podat presnú správu, kde sa nachádza Váš náklad. Pre svoju prácu používame najmodernejšiu výpoctovú techniku, ktorá nám umožnuje spracovat potrebné úlohy na minimum a ostávajúci cas venovat potrebám klienta. Pre svojich klientov sme zariadili NON-STOP službu pomocou mobilných telefónov našich zamestnancov, na ktorých je nás možné kontaktovat i mimo pracovnú dobu v prípade problémov. Dúfame, že pokial sa rozhodnete využit služby spolocnosti QUINTA, stanete sa dalším spokojným klientom. Pevne veríme, že i Vy sa radi zoznámite s výhodami a službami, ktoré naša spolocnost ponúka.
Ďakujeme za Váš čas a ostávame s pozdravom. Quinta spol. s.r.o