Adresa spoločnosti

BANKOVÉ SPOJENIE


ČISLO ÚČTU: 0491024874 / 0900
IBAN
: SK05 0900 0000 0004 9102 4874
SWIFT: GIBASKBX

IČO: 17079551
DIČ: 2020513154
IČ DPH: SK2020513154

QUINTA S.R.O.
NAD TRAŤOU 2284/28B
060 01 KEŽMAROK
RAALTRANS: 2TO

EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ODDELENIE

GABRIELA HRIŇÁKOVÁ – EKONÓMKA
TEL: +421 52 452 27 06
E-MAIL: hrinakova@quinta.sk

FAKTURANTKA

MARTA SCHMOGNEROVÁ  
TEL: +421 52 452 27 06
SKYPE: marta.schmognerova
E-MAIL: schmognerova@quinta.sk