GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Quinta spol.s.r.o. berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Ceníme si dôveru, ktorú nám prejavujete poskytnutím svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme vždy využívať spôsobom, ktorý je férový a hodný tejto dôvery.

Vždy budeme voči vám transparentní ohľadom údajov, ktoré zhromažďujeme, a to, ako s nimi nakladáme.

V prípade akýchkoľvek obáv sa môžete obrátiť na: jozefbachleda@quinta.sk