Vozový park

Spoločnosť Quinta s.r.o. má v súčasnosti k dispozícii

MULDA
Plachtové návesy – mega – trailery ( 100 m3)

3

Vozidlá na prepravu zvitkov-korýtka (93m3-100m3)

Tandemové supravy ( 115 m3)